četrtek | 30 marec |  2017

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Ministrstvo za obrambo
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
 
Avtocesta Senožeče - Razdrto, 21.3.2017
PROMETNA NESREČA

Ob 7:40 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti Senožeče - Razdrto v občini Divača. Posredovali so gasilci IV. Izmene ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki so na lokaciji ugotovili, da se je osebno vozilo znamke Citroen zaletelo v del naletne zaščite, ki je bila za tovornjakom DARS in postavljena za zaščito delovišča. Gasilci so izvedli požarno in naletno zavarovanje nezgode ter s tehničnim posegom rešili dve poškodovani osebi, ki so jih reševalci MNP Sežana odpeljeli na nadalnje zdravjenje v SB Izola.
 
 
 
 
 
 
Pivka - Divača, 16.3.2017
PREVENTIVNI POŽIGI IN IZOBRAŽEVANJE GASILCEV

Danes so se v sklopu izobraževanja kandidatov za poklicne gasilce izvajali preventivni požigi ob železniški progi na posebno kritičnem odseku proge med Pivko in Divačo, ker smo se gasilci v preteklosti srečevali s številnimi požari v naravnem okolju, ki so se razširili tudi v požare večjih razsežnosti. Po letošnjem že tretjem poskusnem uvajanju tega preventivnega ukrepa opažamo, da se na delih, kjer se izvede preventivni požig dejansko požari ne pojavljajo ali so zelo majhni saj se požge kritična masa, ki bi ob vžigu lahko zagorela in se bi tako požar lahko razširil na večja območja. S preventivnim požigom se požge podrast in suho travo na pasu širokem cca 10 metrov ob železniški progi. Za uspešno izvedno preventivnih požigov, ki so hkrati tudi odlično izobraževanje za gašenje požarov v naravi so zaslužni: URSZR- Izobraževalni center za zaščito in reševanje oziroma gasilska šola, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, inštruktorji gasilske šole ter kandidati za poklicne gasilce (Foto: Triler B.). 
 
 
 
 
Letos beležimo že 27 požarov v naravnem okolju, kar priča na to, da so zimski meseci precej suhi in ustvarjajo dobre pogoje za gorenje.
 
 
Sežana - Železniška postaja, 3.3.2017
REŠEVANJE MIGRANTOV IZ VAGONOV ZA PREVOZ BLAGA

Ob 9:37 uri smo bili preko ReCO Postojna obveščeni o večjem številu ljudi, ki hodijo po želežniških tirih in da obstaja možnost, da je še več oseb v železniških vagonih v kateri prevažajo sojo. Na intervenciji so izvozili gasilci I. Izmene ZGRS Sežana ter ob prihodu na lokacijo zaznali večjo skupino na odstavnem tiru, od tega vsaj tri osebe v slabem zdravstvenem stanju, ki potrebujejo zdravniško pomoč. Na tirih, kjer se je nahajala navedena kompozicija vagonov smo podali zahtevo za odkop električnega toka. Podana je bila zahteva, da se kompozicija vagonov prestavi na pomožni tir ter tam podrobno pregleda vagone.
Po premiku kompozicije se je skupaj s policisti pričel ogled vagonov, ker so bile najdene še 4 osebe med katerimi je bil tudi otrok. Osebam smo pomagali iz vagonov ter jih predali v nadaljno oskrko reševalcem NMP Sežana.
Po do sedaj zbranih podatkih naj bi bilo skupaj več kot 30 oseb. Na intervenciji je sodelovalo večje število gasilcev ZGRS Sežana, PGD Sežana, Poveljnik CZ Občine Sežana ter strokovna delavka iz področja ZRP na Občini Sežana. Gasilci so nudili pomoč reševalcem in policiji.
 
 
 
 

 

 
 
Brdo pri Kranju, 1.3.2017
1. MAREC DAN CIVILNE ZAŠČITE

Namen zaznamovanja svetovnega dneva Civilne zaščite je ta, da bi v javnosti krepili zavest o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati pa krepili zavest tudi o vlogi Civilne zaščite in njenih pripadnikov pri vlogi varstva pred različnimi nesrečami in poudarili pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja. Na ta dan se v okviru osrednje slovesnoti podeli tudi priznanja CZ pripadnikom sistema, ki so v preteklem letu ali letih s svojim delom reševali prizadete ali sodelovali v širših preventivnih in operativnih dejavnostih. Med omenjene sodijo tudi zaposleni iz naše poklicne gasilske enote:
Primož Maurič - vodja IV. Izmene v ZGRS Sežana, ki je prejel bronasti znak CZ za vodenje masovne nesreče, ki se je pripetila v januarju 2016
Simon Maver - namestnik vodje IV. Izmene ZGRS Sežana, ki je prelej bonasti znak za enkratna dejanja za delo na masovni prometni nesreči 2016
Martin Bevk - vodja skupine v IV. Izmene ZGRS Sežana, ki je prelej bonasti znak za enkratna dejanja za delo na masovni prometni nesreči 2016
Amadej Mervič - gasilec I. v IV. Izmene ZGRS Sežana, ki je prelej bonasti znak za enkratna dejanja za delo na masovni prometni nesreči 2016
Sebastjan Mahnič - gasilec I. v IV. Izmene ZGRS Sežana, ki je prelej bonasti znak za enkratna dejanja za delo na masovni prometni nesreči 2016
Marko Adamič - namestnik vodje I. Izmene ZGRS Sežana, ki je prejel bronasti znak CZ za aktivno sodelovanje v štabu za vodenje intervencije ob požaru v naravnem okolju Kraški rob 2016.
V ZGRS Sežana smo ponosni na nagrajence saj to pomeni, da so se izkazali z nesebičnim in strokovnim pristopom v primeru požarov in naravnih ter drugih nerečah.
Ob tej priliki čestitamo tudi vsem ostalim nagrajencem, ki so dobili priznanja na glavni državni prireditvi ter na ostalih regijskih podelitvah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC Senožeče - Razdrto, 19.2.2017
PROMETNA NESREČA

Ob 17:03 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti Senožeče - Razdrto v občini Divača, kjer se je osebno vozilo z voznikom prevrnilo in obstalo v obcestnem jarku obrnjeno na streho. Posredovali so gasilci I. Izmene ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki so izvedli požarno in naletno zavarovanje, pomagali udeležencu ter s pomočjo dvigala vozilo postavili na kolesa na cestišče.
 
 
 
 
Materija - Markovščina, 19.2.2017
PROMETNA NESREČA

Ob 5:21 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči na cesti Materija - Markovščina v občini Hrpelje-Kozina, kjer se je osebno vozilo zaletelo v drevo. Posredovali so gasici IV. Izmene ZGRS Sežana in PGD Materija, ki so ob prihodu na lokacijo izvedli požarno in naletno zavarovanje ter pomagali poškodovanim. Žal je v prometi nesreči ena oseba izgubila življenje.
 
 
 
Zeleznica Prešnica - Črnotiče, 10.2.2017
POŽAR NA LOKOMOTIVI

Ob 13:39 uri smo bili obveščeni o požaru na lokomotivi na železniški progi med Prešnico in Črnotičami v občini Koper. Ker prvotno lokacija ni bila povsem znana so posredovali so gasilci II. Izmene ZGRS Sežana, PGD Materija in GB Koper, ki so se s terenskimi vozili prebili do lokacije vlakovne kompozicije, z izolirnimi dihalnimi aparati vstopili v prostore lokomotive ter pogasili požar, ki je nastal za oblogo. Kasneje so odstranili del obloge ter dokončno pogasili žarišča.
 
 
 
 
 
 
Dutovlje - Vrhovlje, 8.2.2017
PROMETNA NESREČA

Ob 18:21 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči na cesti Dutovlje - Vrhovlje v občini Sežana, kjer je voznica osebnega vozila zapeljala s ceste, voznica je ostala ujeta v vozilu, ki je bilo na boku. Posredovali so gasilci I. izmene ZGRS Sežana, ki so ob prihodu na lokacijo izvedli požarno in promerno varovanje, skupaj z reševalci NMP Sežana oskrbeli poškodovano voznico, ki je bila prepeljana na zdravljenje. Poškodovano vozilo so z dvigalom postavili na cesto in tako preprečili iztekanje nevarnh snovi v okolje.
 
 
 
Divača, 8.2.2017
PUŠČANJE PLINA

Ob 17:20 uri smo bili obveščeni o vonju po plinu v večstanovanjskem objektu v Divači. Posredovali so gasilci III. Izmene ZGRS Sežana in PGD Divača, ki so z merilcem nevarnih plinov ugotovili, da vonj po plinu prihaja iz enega od stanovanjih enot. Izvedli so vse preventivne ukrepe za preprečitev morebitnega požara ali eksplozije. Z dežurnim delavcem podjetja Petrol plin so sanirali okvaro.
 
 
Preserje, 27.1.2017
POŽAR OBJEKTA

Ob 15:18 uri smo bili obveščeni o požaru objekta v vasi Preserje v občini Komen. Posredovali so gasilci iz več izmen ZGRS Sežana in PGD Komen in Sežana, ki so ob prihodu na lokacijo ugotovili, da je požar v stanovanjskem objektu že popolno razvit saj so bili plameni vidni od zunaj. Takoj so pričeli z gašenje z notranjimi napadai ter z uporabo vozila za gašenje iz višin. Kasneje so iz objekta iznesli ožgane predmete ter odstranili pretežni del ostrešja. Posredovalo je preko 30 gasilcev, poveljnik CZ občine Komen, delavci elektro podjetja ter delavci CP Koper.
 
 
 
 
Križ, 27.1.2017
POŽAR NA OSTREŠJU OBJEKTA

Ob 14:53 smo bili s streni ReCO Postojna obveščeni o požaru ostrešjsa v naselju Križ v občini Sežana. Posredovali so gasilci III. Izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana, ki so ob prihodu na lokacijo ugotovili, da se je požar razširil na ostrešje iz dimovodne naprave. Požar na površini cca 4 kvadratne metre so hitro pogasili, odstranili kritino in druge ožgane dele ter ostrešje pokrili s folijo. Na intervenciji je sodelovalo 14 gasilcev s 5 vozili.
 
 
 
 
Sežana, 20.1.2017
TEHNIČNA POMOČ - ODSTRANJEVANJE DREVESA

Ob 10:15 uri smo bili s strani občana obveščeni o nagnjenem drevesu, ki ogroža mimoidoče in promet na ulici Pod borovci v naselju Sežana. Lokacijo so si ogledali gasilci IV. Izmene ZGRS Sežana in poveljnika CZ Občine Sežana. Navedeni so zavarovali kraj dogodka ter s pomočjo teleskopskega dvigala požagali nevarno drevo in tako odstranili nevarnost.
 
 
 
 
Sežana, 20.1.2017
NEVARNE SNOVI

Ob 10:03 smo bili obveščeni o puščanju motornega olja iz tovornega vozila na mejnem prehodu Fernetiči v občini Sežana. Posredovali so gasilci IV. Izmene ZGRS Sežana, ki so ob prihodu na lokacijo ugotovili, da je zaradi okvare na delu motorja prišlo do izlitja večje količine olja, zavarovali so kraj dogodka, izvedli požarno varovanje ter z vpojnimi sredstvi skupaj z delavci DARS očistili cestišče. 
 
 
 
Senožeče - Sežana, 19.1.2017
PROMETNA NESREČA

Ob 21:19 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih vozil na cesti Senožeče - Sežana, 500 metrov iz naselja Senožeče v občini Divača. Posredovali so gasilci I. Izmene ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki so ob prihodu zavarovali kraj dogodka izvedli požarno varovanje ter s tehničnim posegom reševali udeležence prometne nesreče. Žal je ena oseba v prometni nesreči izgubila življenje.
 
 
 
Obrov, 19.1.2017
DIMNIŠKI POŽAR

Ob 20:08 uri smo bili obveščeni o požaru na dimovodni napravi v naselju Obrov v občini Hrpelje-Kozina. Posredovali so gasilci I. Izmene ZGRS Sežana in PGD Materija, ki so s pomočjo teleskotpskega dvigala prišli na ostrešje objekta ter pogasili in očistili dimovodno napravo in tako preprečili, da bi se požar razširil na ostrešje objekta.
 
 
 
Sežana, 13.1.2017
Razpis za mesto direktorja ZGRS Sežana

V skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda » Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana« ( Ul.RS, št. 15/2001 ), 5. čl. Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, ter sprejetim sklepom na 9. redni seji sveta zavoda dne 20.12.2016, svet zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana razpisuje delovno mesto
 
DIREKTORJA ZAVODA
 
Kandidat  mora izpolnjevati naslednje pogoje :
 
-          končana VII. ali VI. stopnja tehnične, ekonomske ali pravne izobrazbe
-          najmanj 5 ali 10 let delovnih izkušenj
-          smisel za vodenje in organizacijo dela
 
Direktor  bo imenovan  za 4 ( štiri ) leta
 
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v 15 ( petnajstih ) dneh od naslednjega dneva objave na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana z oznako , » Razpis za direktorja ».
 
 Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave raz­pisa.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 05 73 10 706 ( Katarina Mahne )
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 
 
Igor Zega l.r.
PREDSEDNIK SVETA ZAVODA
 
 
 
Sežana, 4.1.2017
POŽAR V STANOVANJSKEM OBJEKTU

Ob 6:13 uri smo bili obveščeni o požaru v stanovanjskem objektu v mestu Sežana. Posredovali so gasilci I. Izmene ZGRS Sežana, ki so ob prihodu na lokacijo ugotovili, da je požar nastal v večstanovanjski stavbi v prvem nadstropju. S tehničnim posegom so odprli vhodna vrata stanovanja ter pričeli s preiskovanjem prostorov in gašenjem. V stanovanju so našli osebo, ki so jo takoj iznesli na prosto in ker ni kazala znakov življenja pričeli s takojšnjim oživljanjem. Pomoč pri oživljanju so nudili tudi reševalci NMP Sežana. Kljub hitremu oživljanju tudi s pomočjo defibrilatorja je oseba preminula.
 
 
Sežana, 2.1.2017
DIMNIŠKI POŽAR

Ob 17:26 uri smo bili obveščeni o požaru na dimovodni napravi v starem naselju v mestu Sežana. Posredovali so gasilci I. Izmene, ki so pogasili požar na dimovodni napravi ter le to očistili.
 
 
 
 
 
OBMOČJE KRASA, 1.1.2017
POŽARI V NARAVNEM OKOLJU

Za gasilce Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana kot tudi za ostale prostovoljne gasilce na širšem območju Krasa se je novo leto pričelo zelo delovno. Takoj po stopu v novo leto 2017 smo bili obveščeni o več požarih v naravnem okolju v bljižini naselji Sežana, Veliko Polje, Lukovec ter na območju Poljske gore. Pri gašenju požarov so sodelovali poklicni gasilci ZGRS Sežana, PGD Komen, PGD Sežana, PGD Štjak, PGD Dornberk ter GENG Nova Gorica. Požare so gasilci hitro lokalizirali in kasneje tudi pogasili. Zadnji požar je bil pogašen okrog 5 ure zjutraj. Velika verjetnost je, da so požari nastali zaradi prižiganja novoletnih ognjemetov in malomarnosti tistih, ki so to počeli.
 
 
 
 
Sežana, 29.12.2016
TEHNIČNA POMOČ - POMOČ PRI PRENOSU OBOLELE OSEBE

Ob 8:59 uri smo bili s strani Policijske postaje Sežana zaprošeni za pomoč pri odpiranju stanovanja v Sežani. Posredovali so gasilci I. Izmene ZGRS Sežana, ki so na lokaciji s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter v njem skupaj s policisti našli onemoglo osebo. Zahtevali so posredovanje ekipe NMP Sežana, ki je oskrbela onemoglo osebo ter jo imobilizirala na nosila. Onemoglo osebo so s teleskopskim dvigalom preko balkona iz nadstropja prepeljali do reševalnega vozila s katerim je bila prepeljana na nadalnje zdravljenje.
 
 
 
 
SEŽANA, 21.12.2016
SREČNO, USPEŠNO IN VARNO ZAKORAKAJTE V LETO 2017

 
 
Sežana, 19.12.2016
POŽAR V VEČSTANOVANJSKI STAVBI

Ob 16.24 uri smo bili obveščeni, da se kadi iz stanovanja v večstanovanjski stavbi v ulici Jožeta Pahorja v občini Sežana. Posredovali so gasilci IV. Izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana, ki so ob prihodu na lokacijo ugotovili, da dim prihaja iz stanovanja v prvem nadstropju. Ker lastnikov ni bilo doma so nasilno vstopili v stanovanje, s termo kamero pregledali prostore ter ugotovili, da se žge pozabljena hrana na štedilniku. Lonec s hrano so iznesli na prosto, s termokamero pregledali vse prostore v stanovanju ter prezračili tako stanovanje kot večstanovanjsko zgradbo. Na lokaciji so bili prisotni tudi policisti PP Sežana, ki so zavarovali vhod v stanovanje do prihoda lastnikov. 
 
 
 
Sežana - Divača RTP, 21.11.2016
PROMETNA NESREČA

Ob 16:03 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči z udeležbo enega vozila na cesti Sežana - Divača v občini Divača. Posredovali so gasilci IV. Izmene ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki so ob prihodu zavarovali kraj nesreče, izvedli požarno varovanje ter s tehničnim posegom rešili poškodovanega iz vozila in ga predali NMP Sežana.
 
 
 
Počivališče Povir Jug, 15.11.2016
POŽAR TOVORNEGA VOZILA

Ob 15:02 uri smo bili obveščeni o požaru tovornega vozila na avtocestnem počivališču Povir-sever. Posredovali so gasilci I. Izmene ZGRS Sežana ter PGD Povir in Sežana, ki so z več napadalnimi skupinami omejili požar in tako preprečili, da bi se razširil na tovorni prostor prikolice. Tovorno vozilo je prevažalo furnir. Kabina vozila je bila povsem uničena zaradi požara.
 
 
 
 
Sežana, 6.11.2016
POPLAVE

Zaradi obilnejših padavin, ki so zajele tudi naše operativno območje so gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana posredovali na kar štirih lokacijah v mestu Sežana. Voda je vdrla predvsem v kletne prostore večstanovanjskih blokov in v različne druge objekte. Gasilci so izvajali prečrpavanje vode iz zalitih objektov, postavljali protipoplavne vreče za preusmeritev toka deroče vode ter pomagali pri čiščenju objektov. 
 
 
 
Štanjel - Kobjeglava, 6.11.2016
PROMETNA NESREČA

Ob 12:28 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči v kateri sta bili udeleženi dve vozili na cesti Štanjel-Kobjeglava v občini Komen. Posredovali so gasilci II. izmene ZGRS Sežana in PGD Komen, ki so ob prihodu zavarovali kraj dogodka, izvedli požarno varovanje ter oskrbeli poškodovane do prihoda reševalcev. Kasneje so še očistili cestišče in pomagali pri odstranitvi poškodovanih vozil iz cestišča.
 
 
 
Dane pri Sežani - Lipica, 29.10.2016
POROKA NAŠEGA GASILCA

Naš gasilec Marko Pirjevec, ki službuje v I. Izmeni ZGRS Sežana se je skupaj z njegovo izvoljenko Denise odločil, da skupaj stopita v zakonski stan. Na začetek njune skupne poti smo jih pospremili z vodnim slavolokom in prevozom z novim vozilom za gašenje in reševanje z višin. Gasilci ZGRS Sežana ter PGD Sežana, ki so sodelovali pri slavoloku jima želimo obilo sreče in skupnega spoštovanja na njuni skupni poti.
 
 
 
 
 
 
Štanjel, 29.10.2016
POŽAR NA STANOVANJSKEM OBJEKTU

Ob 3:46 uri smo bili obveščeni o požaru na stanovanjskem objektu v vasi Štanjel v občini Komen. Posredovali so gasilci III. Izmene ZGRS Sežana in PGD Komen, ki so ob prihodu na lokacijo ugotovili, da se je požar in zunanje skladovnice drv razširil tudi na notranjost stanovanjske hiše. Izvedli so več napadov ter požar pogasili in iz zadimljenega objekta rešili psa. Na srečo nihče ni bil poškodovan.
 
 
 
 
Sežana, 28.10.2016
PREVZEM NOVEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN

Ob 16 uri smo slavnostno predali v uporabo novo vozilo za gašenje in reševanje z višin. Ključe vozila so predali dve županji in dva župana občin ustanoviteljic ZGRS Sežana. Na slavnostnem prevzemu so bili prisotni še visoki gostje iz Uprave RS za zaščito in reševanje, predsednik ZSPG, podpredsednik SGRZ, kolegi gasilci in drugih poklicnih gasilskih enote, številni prostovoljni gasilci ter drugi. Območje Krasa, ki ga pokriva naša poklicna gasilska enota ima sedaj v operativni rabi dolgo pričakovano vozilo s katerim lahko gasimo ter rešujemo na visokih objektih, industrijskih objektih in še bi lahko naštevali. Hvala vsem, ki ste pomagali pri realizaciji projekta.
 
 
 
 
 
Zahvaljujemo se tudi ZDRUŽENJU SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV, ki je isti dan ob 14 uri podelilo zahvale za vse udeležene rašavalne službe in druge, ki so sodelovali pri zelo zahtevni masovni prometni nesreči, ki se je zgodila konec januarja 2016 na avtocesti Senožeče-Razdrto.
 
 
 
Vaja Sežana 2008 Predaja vozil ZGRS 2008 Prikazna vaja 2004 Helikopterska vaja
Vreme ZGRS Sežana

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

POMEMBNO

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI